Kontakt

Biuro Charyzmy znajdziesz teraz na Śródmieściu przy ul. Kopernika, pracujemy razem z NBS Communications.

Adres:
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa, Polska

Zadzwoń do nas:
+48 22 826 74 18

Wyślij wiadomość: doradcy@twojacharyzma.pl

CHARYZMA. Doradcy Komunikacji Biznesowej. Godewski i Wspólnicy Sp. j., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000383918. REGON 142904540. NIP 521 36 00 608. Siedziba: ul. Puławska 257/282, 02-769 Warszawa.